Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaakbranche

Hierbij verklaart K.M. Jansen van Schoonmaakbedrijf Jansen de code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak in de organisatie toe te passen.

Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van:

1. Handelen bij aanbesteding en contractering:

 • Afspraken worden vastgelegd in een schoonmaakovereenkomst;
 • Wij hanteren voor al onze werkzaamheden realistische prijzen;
 • De algemene voorwaarden worden altijd gehanteerd, dit zo ver niet in strijd met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever;
 • Afspraken worden periodiek getoetst door in- en externe overlegsituaties;
 • Als gevolg van expertise en/of tijdelijke capaciteit maken wij incidenteel gebruik van onderaannemers.

2. Waarborgen van de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code:

 • Wij maken reële calculaties zodat de werkzaamheden conform het werkprogramma op de werkvloer ook werkelijk uitvoerbaar zijn;
 • CAO afspraken worden nageleefd;
 • Opleiding en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Al onze medewerkers hebben de gelegenheid om een vakopleiding te volgen.

3. Meting van de algemene tevredenheid van onze medewerkers:

 • Onze objectleiders bezoeken minimaal 1 keer per maand alle objecten, dit om een goed contact te houden met onze medewerkers, zodat wij tijdig de stand van (on)tevredenheid kunnen signaleren.

4. Veiligheid en milieu

 • Bij alle werkzaamheden wordt maximale aandacht besteed aan de veiligheid;
 •  De negatieve invloed van de werkzaamheden op het milieu wordt tot een minimum beperkt.